Styrelsen för Båt- och Sjöfartsmuseet i Onsala önskar intresserade grupper varmt välkomna att besöka museet.
  
Önskas guidning av museet är kostnaden 400 kr. + inträde 30 kr / person. Önskas kaffe och fralla tillkommer 50 kr. / person. Guidning av skolklasser 400 kr. Tag gärna kontakt med oss för att diskutera upplägg. 
 
Under våren 2018 kommer vi åter att ha ett antal intressanta föredrag på torsdagskvällar i februari och mars. Första föredraget äger rum den 8 februari. Hela listan nås via länken "Aktiviteter/Föredrag". Samtliga föredrag startar kl 19 i Båtmuseets lokaler,
Hagards väg 1, Onsala.
 
Inträde till föredragen är 70 kr för medlemmar i föreningen, 90 kr för övriga. Betalningen inkluderar fika. Vi tar Swish. 
Föredragen stöds av Kungsbacka kommun, Kultur och Fritid och av Sensus.
 
 Ni är varmt välkomna! 
 

 

Årsmöte 2018

Föreningen Båt- och Sjöfartsmuseet i Onsala har årsmöte den 25 mars 2018, i museets lokaler, klockan 16.00. 
 
 
 

Nyheter